Wie is wie op de Rientjes Mavo
 

Wie is waarvoor verantwoordelijk bij ons op school? 
Lees hier waar u met vragen terecht kunt. Of welke raad uw belangen vertegenwoordigt.
Iedereen, behalve de externe vertrouwenspersonen, is bereikbaar via telefoonnummer 0346-561360.


Directie
De directie van de school bestaat uit:

Dick Frantzen (rector-bestuurder)
Jan van de Voort (afdelingsleider onderbouw)
Sylvia van Leeuwen (afdelingsleider bovenbouw)

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator geeft leiding aan de zorg voor leerlingen op onze school. Zij is voorzitter van het Zorg Advies Team (ZAT).  

Monique Pondes (zorgcoördinator) en Thomas Mentink (orthopedagoog i.o.)

Decaan
De decaan begeleidt leerlingen bij het maken van keuzes: voor een sector, vakkenpakket en vervolgstudie. Hij verschaft informatie over opleidingen, beroepen en studierichtingen en geeft ouders en leerlingen advies.

Jos Schra (decaan)

Vertrouwenspersonen
De heer Jos Schra (interne vertrouwenspersoon)
Mevrouw K. van den Heuvel, Kwadraad, telefoon: 088-9004000 of 06-40894202 (externe vertrouwenspersoon)
De heer W. Debets, telefoon: 06-37402732 (vertrouwenspersoon Integriteit in het kader van de klokkenluidersregeling)

  • Voor de regeling vertrouwenspersonen klikt u hier 
  • Voor de meldcode huiselijk geweld klikt u hier

Functionaris gegevensbescherming
De heer Roland Sturkenboom (r.sturkenboom@vodevechtstreek.nl)

Medezeggenschapsraad (MR)
In de MR zijn leerlingen, hun ouders en het personeel van de Rientjes Mavo vertegenwoordigd. De raad behartigt hun belangen.

Personeel: Paul Bongers (voorzitter), Arno Tummers (secretaris), Wim Wieland, Nathalie Houwen-van Dijk, Francis Smetsers
Ouders: Myriam Slikker, Ingrid v/d Velden
Leerlingen: Cui Geuze, Bas Kerkhof

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Omdat onze school samen met RSG Broklede onder één bestuur valt, is er ook een GMR. Deze raad bewaakt de beleidsterreinen die op stichtingsniveau liggen en die zowel onze school als RSG Broklede aangaan. Namens de Rientjes Mavo heeft MR-voorzitter Paul Bongers zitting in de GMR. Voor het tweede GMR-lid bestaat een vacature.

Leerlingenraad (LR)
De LR vertegenwoordigt de belangen van leerlingen van de Rientjes Mavo. Zij bespreken vragen van leerlingen en zorgen dat deze op de juiste plek terecht komen. In de LR zitten de klassevertegenwoordigers van alle klassen op de Rientjes Mavo.

Ouderraad (OR)
Ouders van leerlingen zijn vertegenwoordigd in de OR. Deze raad is gesprekspartner over alle belangrijke ontwikkelingen op onze school. Onderstaande ouders hebben zitting in de raad:

Hanny Fluit, Anneke van Westing, Natasja Dogterom, Ingrid van der Velden, Reinier Hagoort, Walter Kerkhof, Karin van den Berg, Peter Faulhaber, Edo Zecha, Dagmar Heberlé

 

Onze school staat in de Maarssense wijk Maarssenbroek.

Rientjes Mavo
Valkenkamp 551
3607 MJ Maarssen
telefoon   0346-561360
e-mail info@rientjesmavo.nl

Ziek melden
Ben je ziek? Laat je ouder(s) je ziek melden, tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 0346-561360.
Ben je weer beter? Laat het ons weten op de dag dat je weer naar school komt. 

Vragen
Wil je weten hoe het vakantierooster eruit ziet? Of welke school- en lestijden wij hanteren?
Kijk in de lijst met veelgestelde vragen over onze school.

Ik zie je op de Rientjes Mavo !