De ouderraad bestaat uit een groep ouders van leerlingen van de Rientjes Mavo die alle ouders vertegenwoordigt en met de school(leiding) meedenkt over de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad is de schakel tussen ouders en school en heeft behalve een adviesfunctie ook een klankbord- en signaalfunctie.

Daarnaast assisteert de ouderraad bij open dagen, informatieavonden en festiviteiten van school. Het streven is om één keer per jaar een thema-avond voor de ouders te organiseren. (Met onderwerpen als: ‘Drank en drugs’, ‘Social Media’ en ‘Het puberbrein’.)

Er wordt ongeveer één keer per 6 weken vergaderd, samen met iemand van de schoolleiding. Op de agenda staan onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op school. De huidige ouderraad bestaat uit: Anneke van Westing, Peter Faulhaber, Hanny Fluit, Herm Potasse, Ilse van Wijk, Edo Zecha, Reinier Hagoort en Karin van den Berg (notulist)

De OR is te bereiken via het mailadres: ouderraad@rientjesmavo.nl

Onze school staat in de Maarssense wijk Maarssenbroek.

Rientjes Mavo
Valkenkamp 551
3607 MJ Maarssen
telefoon   0346-561360
e-mail info@rientjesmavo.nl

Ziek melden
Ben je ziek? Laat je ouder(s) je ziek melden, tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 0346-561360.
Ben je weer beter? Laat het ons weten op de dag dat je weer naar school komt. 

Vragen
Wil je weten hoe het vakantierooster eruit ziet? Of welke school- en lestijden wij hanteren?
Kijk in de lijst met veelgestelde vragen over onze school.

Ik zie je op de Rientjes Mavo !