Veelgestelde vragen


Je zit al bij ons op school. Of je gaat dit jaar voor het eerst naar de Rientjes Mavo. Dan ben je vast benieuwd welke schooltijden wij hanteren. Of hoe het vakantierooster eruit ziet.

Grote kans dat het antwoord op je vraag in onderstaande lijst staat. Zo niet, vraag het je mentor.

Voor leerlingen

In de onderbouw één tot anderhalf uur per dag, in de bovenbouw anderhalf tot twee uur per dag.

 

Je Smartphone staat uit tijdens de les en is opgeborgen in je tas. Soms vraagt de docent je om een smartphone te gebruiken in de les. Dit geeft hij/zij dan duidelijk aan. Bijvoorbeeld voor een quiz of om iets op te zoeken. In de pauze mag je gewoon op je mobiel. Het is verboden om film, foto's of geluidsopnamen te maken op school.

 

Doubleren is onwenselijk. Er zijn echter situaties mogelijk waarin het niet te vermijden is. Hiervoor is instemming van de overgangsvergadering nodig. Wordt die niet gegeven, dan gaan we op zoek naar ander onderwijs dat beter past bij de leerling

 

De overgangsnormen bepalen hoe er gehandeld wordt bij de bespreking van de eindcijfers. Aan het begin van elk schooljaar publiceren wij deze overgangsnormen hier.

 

Alle leerlingen huren een kluisje op school. Daarin kun je je persoonlijke eigendommen achter slot en grendel bewaren. Dit kost 7 euro per jaar plus een eenmalige borg van 5 euro voor de kluissleutel. De borg krijg je terug bij het inleveren van de sleutel, als je onze school verlaat. Verlies je de kluissleutel, dan kost dat je opnieuw 5 euro.

 

Ja, in de aula. Er zijn tosti's en halal panini's te koop. De kantine is tijdens de tweede pauze geopend. 

 

De Rientjes Mavo is 100% rookvrij, zowel het gebouw als het schoolterrein. Dit geldt voor leerlingen en personeel. Omdat leerlingen tijdens de pauzes het terrein niet mogen verlaten, kunnen zij ook in de pauzes niet roken. 

 

Ja, er is continu cameratoezicht in en om de school. Bij de conciërges hangt een beeldscherm waarop de beelden te zien zijn. Als het nodig is, kijken wij de beelden terug. De camerabeelden worden maximaal twee weken bewaard, daarna worden ze gewist.

 

Laat je ouder(s) je ziek melden, tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 0346-561360. Ben je weer beter? Laat het ons weten op de dag dat je weer naar school komt.  
Raadpleeg voor ziekmelding in klas 4 bij schoolexamens of centrale examens het examenreglement.

 

Bezoek de dokter, specialist, tandarts of orthodontist bij voorkeur buiten schooltijden om. Is dit niet mogelijk, vraag je ouder(s) dit vooraf telefonisch te melden (0346-561360) of een briefje mee te geven. 
De school brengt ouders op de hoogte als je niet op school bent gekomen en neemt maatregelen. Ook bij ongeoorloofd te laat komen, nemen wij maatregelen. Bij herhaling van ongeoorloofd verzuim en/of te laat komen, melden wij dit bij de leerplichtambtenaar. Spijbelt je, dan moet je de gemiste lestijd dubbel inhalen.

 

Ja, het leerlingenstatuut is een wettelijk voorgeschreven document dat op elke school aanwezig moet zijn. Het regelt de rechten en plichten van leerlingen en wordt elke twee jaar geactualiseerd. Al onze leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een exemplaar. Op de eerste spreekavond wordt het statuut mee gegeven aan de ouders. Ook staat  leerlingenstatuut  online en is deze op school in te zien. 

 

De school is open van 8.00 tot 16.30 uur. Vanaf dit schooljaar hebben wij lessen van 60 minuten. Deze opzet biedt meer mogelijkheden voor gedifferentieerd leren. Kijk hier voor meer informatie over onze visie op onderwijs.

Les

Lestijd

1

08.30 – 09.30

2

09.30 - 10.30
Pauze 10.30 - 10.50

3

10.50 - 11.50

4

11.50 - 12.50
Pauze 12.50 - 13.15

5

13.15 - 14.15

6

14.15 - 15.15

7

15.15 - 16.15

Let op: in verband met extra werk, begeleiding, het afmaken van werk of een corrigerende maatregel kunnen wij leerlingen verplichten om aanwezig te zijn op school. Houd hier rekening mee bij het aangaan van andere verplichtingen, zoals een bijbaantje. 

Als een docent afwezig is, wordt de les zoveel mogelijk opgevangen door een andere docent of de onderwijsassistent. Natuurlijk doen wij er alles aan om dit te beperken, maar soms valt er toch een les uit omdat de docent ziek is of in verband met scholing of rapportvergaderingen niet aanwezig kan zijn. Wijzigingen in het rooster voor de volgende dag maken wij zo snel mogelijk bekend via Magister. Ook staan ze online.

 

Ja, via Magister. Je kunt hier je cijfers en absentiegegevens bekijken.

 

Onze school staat in de Maarssense wijk Maarssenbroek.

Rientjes Mavo
Valkenkamp 551
3607 MJ Maarssen
telefoon   0346-561360
e-mail info@rientjesmavo.nl

Ziek melden
Ben je ziek? Laat je ouder(s) je ziek melden, tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 0346-561360.
Ben je weer beter? Laat het ons weten op de dag dat je weer naar school komt. 

Vragen
Wil je weten hoe het vakantierooster eruit ziet? Of welke school- en lestijden wij hanteren?
Kijk in de lijst met veelgestelde vragen over onze school.

Ik zie je op de Rientjes Mavo !